Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το UBC 2021 παρακαλώ επικοινωνήστε:

Γραμματεία UBC 2021
E-mail: info@ubc2021.org
Web: www.ubc2021.org
GR – 546 27
10, Enotikon Str., Thessaloniki, Greece
Telephone : +30 2310 528978