1. Οι Πολιτικές του Τουρισμού στην Ελλάδα και την Κρήτη
  2. Οι Προκλήσεις των Τουριστικών Επιχειρήσεων την Εποχή του Covid και στην μετά Covid Εποχή
  3. Τουριστικοί Προορισμοί και Τουριστικές Αγορές
  4. Η Ανάγκη της Μέτρησης του Τουρισμού
  5. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ & Νέες Τεχνολογίες για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις
  6. Γαστρονομία και Τουρισμός
  7. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
  8. Διοικώντας τον Τουρισμό
  9. Οι Μελλοντικοί Επαγγελματίες του Τουρισμού